Best Paediatric Surgeons in Amritsar

Dr. Chunni Lal Thukral

Dr. Chunni Lal Thukral


Radiology
Fortis Escorts Hospital, Amritsar

Dr. Tarsem Singh

Dr. Tarsem Singh

CONSULTANT NEONATOLOGY
Paediatrics
Fortis Escorts Hospital, Amritsar

Dr. Jatinder Pal Singh

Dr. Jatinder Pal Singh

ATTENDING CONSULTANT PULMONOLOGY
Pulmonology
Fortis Escorts Hospital, Amritsar

Dr. Navdeep Singh Nanda

Dr. Navdeep Singh Nanda

ASSOCIATE CONSULTANT THORACIC SURGERY
Thoracic Surgery, Thoracic Oncology
Fortis Escorts Hospital, Amritsar

Dr. Rominder Kaur …

Dr. Rominder Kaur …


Pulmonology
Fortis Escorts Hospital, Amritsar

Dr. Seerat Kaur Bhatia

Dr. Seerat Kaur Bhatia

ATTENDING CONSULTANT RADIOLOGY
Radiology
Fortis Escorts Hospital, Amritsar

Dr. Sagar Sabharwal

Dr. Sagar Sabharwal

CONSULTANT UROLOGY
Urology
Fortis Escorts Hospital, Amritsar

Feedbackx

Feedback Form