Best Radiologists in India


Amit Sahu

Amit Sahu


Radiology, Interventional Radiology
S. L. Raheja Hospital, Mahim

Bhavesh Popat

Bhavesh Popat


Radiology, Interventional Radiology
S. L. Raheja Hospital, Mahim

Dr. Abhijit Ghosh

Dr. Abhijit Ghosh


Radiology
Fortis Hospital Anandapur, Kolkata

Dr. Ashish Sarode

Dr. Ashish Sarode


Radiology, Interventional Radiology
Hiranandani Hospital, Vashi – A Fortis …

Dr. Ashutosh Kharche

Dr. Ashutosh Kharche


Radiology, Interventional Radiology
Fortis Hospital, Kalyan

Dr. Avik Bhattacharyya

Dr. Avik Bhattacharyya


Radiology
Fortis Hospital Anandapur, Kolkata

Dr. Avik Sengupta

Dr. Avik Sengupta

SENIOR CONSULTANT RADIOLOGY
Radiology
Fortis Hospital & Kidney Institute, Kolkata

Dr. B Madhusudan …

Dr. B Madhusudan …

CONSULTANT RADIOLOGY
Radiology
Fortis La Femme, Richmond Town

Dr. Chunni Lal Thukral

Dr. Chunni Lal Thukral


Radiology
Fortis Escorts Hospital, Amritsar

Dr. Dolly Doshi

Dr. Dolly Doshi


Radiology, Interventional Radiology
Fortis Hospital, Mulund

Dr. GIREESH WARAWDEKAR

Dr. GIREESH WARAWDEKAR


Radiology
Fortis Hospital, Mulund

Dr. Gurucharan S Shetty

Dr. Gurucharan S Shetty


Radiology, Interventional Radiology
Fortis Hospital, Bannerghatta Road

Dr. Kevil Jain P

Dr. Kevil Jain P


Radiology
Fortis Hospital, Rajajinagar

Dr. Nagesh Mruthyunjaya

Dr. Nagesh Mruthyunjaya

CONSULTANT RADIOLOGY
Radiology
Fortis La Femme, Richmond Town

Dr. Nishant Aditya

Dr. Nishant Aditya


Radiology
Fortis Hospital, Mulund

Dr. Pradipta Das

Dr. Pradipta Das

CONSULTANT ANAESTHESIOLOGY
Radiology
Fortis Hospital & Kidney Institute, Kolkata

Dr. Prayas Vats

Dr. Prayas Vats

ASSOCIATE CONSULTANT INTERVENTIONAL …
Radiology, Interventional Radiology
Fortis Hospital, Shalimar Bagh

Dr. Puneet Jain

Dr. Puneet Jain

DIRECTOR RADIOLOGY
Radiology
Fortis Hospital, Shalimar Bagh

Dr. Rahul Sheth

Dr. Rahul Sheth


Radiology, Interventional Radiology
Fortis Hospital, Mulund

Dr. Rupinder Singh

Dr. Rupinder Singh


Radiology, Interventional Radiology
Fortis Hospital, Shalimar Bagh

Dr. Salim Parvez

Dr. Salim Parvez


Radiology
Fortis Hospital Anandapur, Kolkata

Dr. Sanath G

Dr. Sanath G


Radiology
Fortis Hospital, Rajajinagar

Dr. Sandeep Sharma

Dr. Sandeep Sharma

SENIOR CONSULTANT INTERVENTIONAL …
Radiology, Interventional Radiology
Fortis Hospital, Mohali

Dr. Saurabh Kumar

Dr. Saurabh Kumar

CONSULTANT INTERVENTIONAL RADIOLOGY
Radiology, Interventional Radiology
Fortis Memorial Research Institute, Gurugram

Dr. Seerat Kaur Bhatia

Dr. Seerat Kaur Bhatia

ATTENDING CONSULTANT
Radiology
Fortis Escorts Hospital, Amritsar

Dr. Shiladitya Mukherjee

Dr. Shiladitya Mukherjee

SENIOR CONSULTANT OPHTHALMOLOGY
Radiology
Fortis Hospital & Kidney Institute, Kolkata

Dr. Shivanand N D

Dr. Shivanand N D


Radiology
Fortis Hospital, Rajajinagar

Dr. SONALI MANIAR

Dr. SONALI MANIAR


Radiology
Fortis Hospital, Mulund

Dr. Sushilkumar Patil

Dr. Sushilkumar Patil


Radiology, Interventional Radiology
Fortis Hospital, Kalyan

Dr. Yogendra Mhashilkar

Dr. Yogendra Mhashilkar

CONSULTANT RADIOLOGY
Radiology
Fortis Hospital, Mulund

Pankaj H.Patel

Pankaj H.Patel


Radiology, Interventional Radiology
S. L. Raheja Hospital, Mahim

Feedbackx

Feedback Form