Cardiac Sciences Doctors in Fortis Flt. Lt. Rajan Dhall Hospital, Vasant Kunj


Dr. Rajnish Sardana

Dr. Rajnish Sardana

SENIOR CONSULTANT CARDIOLOGY
Cardiac Sciences, Interventional Cardiology
Fortis Flt. Lt. Rajan Dhall Hospital, …

Dr. Ranjan Kachru

Dr. Ranjan Kachru

ADDITIONAL DIRECTOR CARDIOLOGY
Cardiac Sciences, Interventional Cardiology
Fortis Flt. Lt. Rajan Dhall Hospital, …

Dr. Sanjay Gupta

Dr. Sanjay Gupta

DIRECTOR CARDIO THORACIC VASCULAR …
Cardiac Sciences, Adult CTVS (Cardiothoracic and Vascular Surgery)
Fortis Flt. Lt. Rajan Dhall Hospital, …

Dr. Tapan Ghose

Dr. Tapan Ghose

DIRECTOR CARDIOLOGY
Cardiac Sciences, Interventional Cardiology
Fortis Flt. Lt. Rajan Dhall Hospital, …

Dr. Tarlochan Singh Kler

Dr. Tarlochan Singh Kler

CONSULTANT CARDIOLOGY
Cardiac Sciences, Interventional Cardiology
Fortis Flt. Lt. Rajan Dhall Hospital, …

Dr. Vinayak Agrawal

Dr. Vinayak Agrawal

CONSULTANT CARDIOLOGY
Cardiac Sciences, Non-Invasive Cardiology
Fortis Flt. Lt. Rajan Dhall Hospital, …

Feedbackx

Feedback Form