Dr. Avinash Verma

Dr. Avinash Verma


Cardiac Sciences, Interventional Cardiology
Fortis Flt. Lt. Rajan Dhall Hospital, …

Dr. Rajnish Sardana

Dr. Rajnish Sardana

SENIOR CONSULTANT
Cardiac Sciences, Interventional Cardiology, Invasive Cardiology
Fortis Flt. Lt. Rajan Dhall Hospital, …

Dr. Ranjan Kachru

Dr. Ranjan Kachru

ADDITIONAL DIRECTOR
Cardiac Sciences, Interventional Cardiology
Fortis Flt. Lt. Rajan Dhall Hospital, …

Dr. Tapan Ghose

Dr. Tapan Ghose

DIRECTOR
Cardiac Sciences, Interventional Cardiology
Fortis Flt. Lt. Rajan Dhall Hospital, …

Dr. Tarlochan Singh Kler

Dr. Tarlochan Singh Kler


Cardiac Sciences, Interventional Cardiology, Invasive Cardiology
Fortis Flt. Lt. Rajan Dhall Hospital, …

Feedbackx

Feedback Form