S. L. Raheja Hospital, Mahim - Doctors


Dr. Pradeep Talwalkar

Dr. Pradeep Talwalkar

Senior Consultant
Diabetes
S. L. Raheja Hospital, Mahim

Dr. Prashant Chhajed

Dr. Prashant Chhajed

Visiting Consultant
Pulmonology
Hiranandani Hospital, Vashi A Fortis …

Dr. Prashant Mullerpatan

Dr. Prashant Mullerpatan

Senior Consultant
Surgical Oncology
S. L. Raheja Hospital, Mahim

Dr. Prashant Nyati

Dr. Prashant Nyati

Consultant
Obstetrics and Gynaecology , Surgical On...
S. L. Raheja Hospital, Mahim

Dr. Prawal Biswas

Dr. Prawal Biswas

Senior Consultant
Urology
S. L. Raheja Hospital, Mahim

Dr. Preyas Vaidya

Dr. Preyas Vaidya

Consultant
Pulmonology
Fortis Hospital, Mulund, S. L. Raheja …

Dr. Priyanka Udawat

Dr. Priyanka Udawat

Consultant
Paediatrics
S. L. Raheja Hospital, Mahim

Dr. R B Phatak

Dr. R B Phatak

Senior Consultant
Diabetes
S. L. Raheja Hospital, Mahim

Dr. Rajdeep Agrawal

Dr. Rajdeep Agrawal

Senior Consultant
Interventional Cardiology
S. L. Raheja Hospital, Mahim

Dr. Rajesh Uchil

Dr. Rajesh Uchil

Senior Consultant
Internal Medicine
S. L. Raheja Hospital, Mahim

Dr. Rajiv Joshi

Dr. Rajiv Joshi

Senior Consultant
Urology
S. L. Raheja Hospital, Mahim

Dr. Rajiv Kovil

Dr. Rajiv Kovil

Senior Consultant
Diabetes
S. L. Raheja Hospital, Mahim

Feedbackx

Feedback Form