Paediatrics Doctors in S. L. Raheja Hospital, Mahim


Dr. Avinash Desai

Dr. Avinash Desai

Senior Consultant
Paediatrics
S. L. Raheja Hospital, Mahim

Dr. Dayananda K

Dr. Dayananda K

Consultant
Neonatology
Fortis Hospital, Nagarbhavi

Dr. Kamlesh Haria

Dr. Kamlesh Haria

Consultant
Paediatrics
S. L. Raheja Hospital, Mahim

Dr. Kaustubh Mahajan

Dr. Kaustubh Mahajan

Consultant
Neonatology
S. L. Raheja Hospital, Mahim

Dr. Lakshmi Narendra

Dr. Lakshmi Narendra

Associate consultant
Paediatrics
Fortis Hospital, Nagarbhavi

Dr. Mandar Agashe

Dr. Mandar Agashe

Consultant
Paediatrics Orthopaedics
S. L. Raheja Hospital, Mahim

Dr. Preeth Shetty

Dr. Preeth Shetty

Consultant
Paediatrics
Fortis Hospital, Nagarbhavi

Dr. Priti Mehta

Dr. Priti Mehta

Consultant Paediatric Haemato-Oncologist
Paediatrics Oncology
S. L. Raheja Hospital, Mahim

Dr. Priyanka Udawat

Dr. Priyanka Udawat

Consultant
Paediatrics
S. L. Raheja Hospital, Mahim

Dr. Rajiv Redkar

Dr. Rajiv Redkar

Senior Consultant
Paediatrics Surgery
S. L. Raheja Hospital, Mahim

Dr. Ramesh Patankar

Dr. Ramesh Patankar

Senior Consultant
Neonatology
S. L. Raheja Hospital, Mahim

Dr. Shubhangi Upadhye

Dr. Shubhangi Upadhye

Senior Consultant
Paediatrics
S. L. Raheja Hospital, Mahim

Feedbackx

Feedback Form